“Wij willen de paardensport begrijpelijk, transparant en trainbaar maken”, zegt Alain Broft, directeur van EquInnoLab, een van de twaalf innovatiecentra die onlangs Certified Partners zijn geworden in het Sportinnovator-netwerk. De centra – ontmoetings- en broedplaatsen van onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties – moeten fungeren als aanjagers van sport- en beweeginnovaties in Nederland en daarbuiten. 

Het Sportinnovator-programma is een aantal jaar geleden opgezet door het Topteam Sport, een initiatief van het Ministerie van VWS. Doel van het programma was om innovaties in de sport aan te jagen, onder meer door verspreid over het land innovatiecentra op te richten voor diverse sporten. Het afgelopen jaar veranderde het doel van het oprichten van nieuwe centra naar het uitgeven van kwaliteitslabels en het opzetten van een netwerk. 

Kwaliteitslabel en certificeringsproces
Die koerswijziging maakte Sportinnovator aantrekkelijk voor EquInnoLab, een innovatiecentrum voor de paardensport dat vier jaar geleden is opgezet door Alain Broft en zijn vrouw Jenny Schreven. Zij is zelf succesvol dressuuramazone, terwijl Broft een achtergrond heeft als technisch bedrijfskundige. Een succesvolle combinatie zo bleek. Broft: “De afgelopen vier jaar hebben we ons lab volledig zelfstandig uitgebouwd. Nu hadden we behoefte aan een kwaliteitslabel en hebben we meegedaan aan het certificeringsproces. Daar kwamen we goed door en nu mogen we ons Certified Partner van het Sportinnovator-netwerk noemen.”

“Omdat er zo beperkte kennis was, zijn wij ook zelf meer fundamenteel onderzoek gaan doen”

Als innovatiecentrum is EquInnoLab. gebouwd op vier pijlers, zo licht Broft toe. “We zijn begonnen als field lab, met als doel om toegepast onderzoek te doen. In vergelijking met andere sporten is er in de paardensport nog weinig kennis ontwikkeld, bijvoorbeeld over de techniek van ruiter en paard. Omdat er zo beperkte kennis was, zijn wij ook zelf meer fundamenteel onderzoek gaan doen, onze tweede pijler. Verder doen wij aan educatie van sporters, coaches en juryleden en zijn wij ook een trainings- en talentencentrum.”

Link wetenschap en praktijk
Wat EquInnoLab. volgens Broft uniek maakt, is de directe link tussen wetenschap en praktijk. “Wij willen innovaties rendabel maken, kennis ontwikkelen om problemen op te lossen. Wij zetten onze innovaties bijvoorbeeld direct in bij trainingsbegeleiding.” Als voorbeeld noemt Broft de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethoden en twee MBO-Practoraten die het lab ontwikkelde met partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Ook ontwikkelde het innovatiecentrum een softwaresysteem om paard-ruitercombinaties te analyseren. 

Een van de belangrijkste projecten van Broft en Schreven is gericht op talentherkenning en -ontwikkeling. Daar wordt volgens de directeur in de paardensport nog weinig aan gedaan. “Het gaat daarbij om het herkennen en ontwikkelen van het talent van de ruiter, maar ook van het paard. Hoe we paarden optimaal als atleet fysiek en technisch kunnen verbeteren, is in onze sport een relatief nieuw inzicht. Daarom zijn wij nu bezig met een project om de ruiters en coaches van de toekomst op te leiden, die deze ontwikkeling begrijpen en hiermee aan de slag willen gaan.”

Topsport
Ook op het gebied van topsport ontplooit EquInnoLab. de nodige initiatieven. Broft noemt de namen van enkele topsporters en –coaches die bij zijn centrum aanklopten voor advies. “Dressuuramazone Danielle van Mierlo scoort altijd hoog op internationale toernooien, maar zag dat ze nog wat winst kon halen op het onderdeel piaffe. Wij hebben een bewegingsanalyse van haar piaffe gemaakt met optische systemen. Bewegingswetenschappers gaan dan op zoek naar de symptomen en oorzaken; liggen die bij het paard, de ruiter of de combinatie. Dat proberen we dan samen met de coaches op te lossen.””We zijn al enige tijd in gesprek met de KNHS om onze ontwikkelingen in te zetten voor TeamNL”

De innovaties die EquInnoLab. ontwikkelt zijn zeer divers en omvatten alle aspecten van de sport. Broft: “In de paardensport is periodisering bijvoorbeeld nog erg nieuw, daar doen wij ook onderzoek naar. Maar wij werken ook aan de ondersteuning van juryleden en het in beeld brengen van de techniek van springruiters en springpaarden. En corporate responsibility vinden wij erg belangrijk. Daarom werken wij mee aan een talentenprogramma in de regio.” 

Olympische Spelen
De innovaties die het innovatiecentrum ontwikkelt kunnen de Nederlandse paardensport volgens Broft veel voordelen opleveren. “Als het aan ons ligt al op de aankomende Olympische Spelen. We zijn al enige tijd in gesprek met de KNHS om onze ontwikkelingen in te zetten voor TeamNL. Ook hebben we een projectvoorstel ontwikkeld voor een paardenklimaatkamer die de omstandigheden in Tokio nabootst, dat bestaat nog nergens.”

Artikel geschreven door Jelle Zondag (22-10-2020), origineel te vinden op https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/124693/erkend-kwaliteitslab-innoveert-paardensport